Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af blyakkumulatorer:

Hos kunden:

Vi anbefaler, at opbevaring og transport af blyakkumulator sker i syrefaste Akkumulatorkar.

Blyakkumulatorer skal stå op, og håndteringen skal ske med omhu.

OBS Fare for forurening

Miljø

OBS Fare for forurening ved ukorrekt håndtering

Blyakkumulatorer indeholder svovlsyre og bly, der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker.

Økonomi

Jernpladsen a/s er medlem af ReturBat-ordning og er forpligtet til at afhente og modtage blyakkumulatorer.

Ved afhentning af blyakkumulatorer opnås ingen økonomisk gevinst.

Ved aflevering af blyakkumulatorer, opnås der en økonomisk gevinst.

Ved større mængder kan priser aftales.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager alle former for blyakkumulatorer på vores miljøgodkendte modtageanlæg.

Genvinding af blyakkumulatorer sker på oparbejdningsanlæg, godkendt af Miljøstyrelsen.

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45