Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af elektronikskrot:

Hos kunden:

Anbefaler vi at opbevaring og transport af elektronikskrot sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

Blandet eller sorteret Elektronikskrot modtages i både store og små mængder.

Miljø

Håndtering af elektronikskrot skal ske med omtanke, og oparbejdning skal foregå på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg.

OBS: Forkert håndtering eller oparbejdning af elektronikskrot kan medføre forurening af miljøet.

Økonomi

Elektronikskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret elektroniktyper opnås den bedste økonomi.

- Blandet Elektronikskrot til sortering modtages.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for elektronikskrot på vores miljøgodkendte modtageanlæg.

Genvinding af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg.

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45