Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af aluminiumskrot:

Hos kunden:

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af aluminiumskrot sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

OBS: : Til opbevaring og transport af Alu. spåner anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væskespild eller mindre tætte plastickasser.

Miljø

Generelt er håndtering af aluminiumskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko.

OBS: Aluminiumspåner indeholder ofte køle- eller smøremidler, der kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Aluminium afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret aluminiums-typer opnås den bedste økonomi.

Blandet Aluminiumskrot til sortering modtages.

Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste metaltype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for Aluminiumskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte metalværker og støberier.

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45