Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af zink og blyskrot:

Hos kunden:

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af zink og blyskrot sker i egnet indsamlingsmateriel alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

Miljø

Generelt er håndtering af zink og blyskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko.

Økonomi

Zink og bly afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret zink og bly -typer opnås den bedste økonomi.

Blandet zink og bly til sortering modtages.

Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste metaltype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for zink og blyskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte metalværker og støberier.

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45