Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af kobberskrot:

Hos kunden:

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af kobberskrot sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

Miljø

Generelt er håndtering af kobberskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

Økonomi

Kobberskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret kobbertyper opnås den bedste økonomi.

Blandet Kobberskrot til sortering modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste metaltype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for metalskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte metalværker og støberier.

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45