Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af kabelskrot:

Hos kunden:

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af kabelskrot sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

OBS: Til opbevaring og transport af kabler med olie anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væskespild eller mindre tætte kasser.

Miljø

Generelt er håndtering af kabelskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

OBS: Kabler, der indeholder rester af olie og fedt, kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Kabelskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret kabeltyper opnås den bedste økonomi.

Blandet Kabelskrot til sortering modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste kabeltype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for kabelskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Oparbejdning af de store mængder færdigvarer sker på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg.

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45