Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af printplader:

Hos kunden:

Anbefaler vi at opbevaring og transport af printplader sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

Blandet eller sorteret Elektronikskrot modtages i både store og små mængder.

Miljø

Generelt er håndtering af printplader ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

Økonomi

Printplader afregnes til markedspriser

Ved modtagelse af sorterede printplader opnås den bedste økonomi.

Blandede printplader til sortering modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste printtype.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for elektronikskrot på vores miljøgodkendte modtageanlæg.

Genvinding af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg.

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45