Jernskrot

Vi modtager og afhenter alle former for jernskrot til konkurrencedygtige priser.

Hos kunden

Generelt anbefaler vi ,at opbevaring og transport af jernskrot sker i åbne container.

OBS: Til opbevaring og transport af jernspåner anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væskespild eller mindre tætte plastickasser.

Miljø

Generelt er håndtering af jernskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

OBS: Jernspåner indeholder ofte køle- eller smøremidler, der kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Jernskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret skrottyper opnås den bedste økonomi.

Blandet jernskrot til sortering modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste skrottype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og oparbejder alle former for jernskrot på vores miljøgodkendte jernplads

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte stålværker og støberier.
Letjern
Jern med metal og/eller affaldsstoffer på som plastik, træ, isolering og beton mv. Eks. Komfur, vaskemaskiner, cykler, rør med isolering mv.
Sværjern / Klip jern
Stort rent jernskrot som skal ned deles/klippes til småjern før end at det er muligt at omsmelte det til nyt jern. Eks: master, tanke, Beholdere, radiatorer mv.
Støbe jern
Rene materialer af støbt jern. Eks. Kloakdæksel, Kloakriste, maskingods mv.
Småt jern
Rent jernskrot der er ned delt/klippet, så det kan sendes direkte til omsmeltning. (max 1500 mm x 500 mm x 500 mm) Eks. Klippet jern, fælge, bremseskiver, afskæringer, udstansninger mv.
Jern spåner
Skærespåner og Drejespåner fra forarbejdning af jern. OBS: Spåner indeholder ofte typer af Køle- og smøremidler
Hårde Hvidevarer - Ikke køl/frys
Ovne, Opvaskemaskiner og vaskemaskiner OBS: Ikke køleskabe eller Fryseskabe
Tanke til Miljø behandling
Vi modtager tanke til Miljøbehandling. Og ønskes der certifikat på det, laver vi også det.
Jern med blymaling
Det er vigtigt, at man har fokus på bly, når gammel puds eller malingslag skal fjernes. Når de gamle lag med bly kommer frem, kan de udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.