Metalskrot

Vi modtager alle former for metalskrot til konkurrencedygtige priser.

Metalskrot er ”ikke magnetiske metaller” og består af flere metaltyper.

Hos kunden

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af Metalskrot sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

OBS Til opbevaring og transport af metalspåner anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væskespild eller mindre tætte plastickasser.

Miljø

Generelt er håndtering af metalskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

OBS Metalspåner indeholder ofte køle- eller smøremidler, der kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Metalskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret metaltyper opnås den bedste økonomi.

Blandet Metalskrot til sortering modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste metaltype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for metalskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte metalværker og støberier.
Millberry Kobber
Blank kobber tråd, oftest fra afisolerede kabler. Kabler-led skal være over 0,3 mm.
Nyt Kobber
Nyt kobber er blankt og består ofte af nye stykker kobber, der er anvendt i forbindelse med afkortning af plader, vandrør, tagrender mv.
Kobber Gammelt
Også kaldet Kobber Raffinering er gamle kobberrør, gryder, kobber-inddækninger og tagrender, prydgenstande med mere. Messingfittings skal tages af rør og lignende og sælges som messing.
Kobber spåner
OBS: Fare for Forurening Indeholder ofte Køle- eller Smøremidler.
Trafo Kobber
kobber fra transformere hvor der stadig er stof lærred på.
Luftledning
Skal være fri for overfladebehandling, kabelsko, samlinger og Isolering.
Wicorør
Kobberrør med plastik isolering.
Messing
Gammelt, nyt, blandingsbatterier, fade, service, Gulvskinner, mv.
Messing Kølere
Kølerne skal være rensede for jern. Ofte at der er påsvejset jernender og jernbeslag, disse skal fjernes.
Yellow
Er som messing en legering af kobber og zink, men blandigsforholdet gør at metallet bliver meget lyst gult. Yellow købes kun separat når der er tale om en ensartet vare.
Rødgods
Rødgods består af Tin og kobberindholdet er over 80 %. Rødgods ses ofte i form af gamle skibsskruer og store lejepander.
Messing Spåner
OBS: Fare for Forurening Indeholder ofte Køle- eller Smøremidler
Yellow Spåner
Yellow, blot i form af drejespåner. Spånerne skal være homogene, det vil sige at der ikke må være blandet andre former for spåner i, hverken andre metaller eller plast. OBS: Fare for forurening indeholder ofte Køle- eller Smøremidler
Rødgods Spåner
Rødgods, i form af drejespåner. Spånerne skal være homogene, det vil sige at der ikke må være blandet andre former for spåner i, hverken andre metaller eller plast. OBS: Fare for forurening indeholder ofte Køle- eller Smøremidler
Rustfrit Stål
Er en legering af jern, krom og nikkel, og bruges ofte til rør, gryder. Rustfri stål er tungere og stivere end aluminium.
Rustfrit Stål Spåner
Rustfri stål blot i form af drejespåner. OBS: Fare for forurening indeholder ofte Køle- eller smøremidler
Syrefast Rustfrit Stål
Er en legering af jern, krom, nikkel og molybdæn, og bruges ofte i agressive miljøer. Typisk offshore og industri.
Kromstål
Det forveksles ofte med rustfri stål, men da det til forskel fra rustfri stål er magnetisk er det let at kende. Bruges ofte til bestik.
Aluminium Offset
Offsetplader i aluminium: Fra trykkerier. Skal være fri for papirmellemlæg og andre urenheder.
Aluminium Profil
Skal være nye og blanke, uden maling eller anden belægning. Der må ikke være svejsninger, skruer, bolte, nitter eller forurening af f.eks. alger. Hvis profilerne på nogen måde er forurenede vil de blive vejet ind som gammel aluminium.
Aluminium Nyt
Nye aluplader uden maling eller anden belægning. Der må ikke være skruer, bolte eller nitter i pladerne. Hvis pladerne på nogen måde er forurenede vil de blive vejet ind som gammel aluminium.
Aluminium Gammelt
Er aluminiumplade i forskellige udformninger, skilte, persienner, aluminiums-cykelstel og meget andet. Der må ikke være ret mange urenheder da aluminium er et meget let metal.
Aluminium Støbt
Er alle former for støbt aluminium som topstykker, sideskjolde fra motorer,beholdere af forskellig art, stegepander mv.
Aluminium Spåner
Skal være rene og fri for urenheder som drejespåner fra andre materialer, jord, plast, alustøv mv. OBS: Fare for forurening indeholder ofte køle- og smørremidler
Aluminium Dåser
Det skal være de rene Aluminiums dåser. OBS: nogle dåser er af jern.
Aluminiums Kølere
Består af aluminiums ribber og kobberrør. Bruges i kølesystemer. Ender og afstivninger af jern eller plast skal fjernes.
Zink
Rør og plader - Fri for tagpap, rendejern mm.
Bly
Bly skal være fri for zink, silicone, byggeskum, tjære eller anden forurening, ellers købes det som skillemetal. Bly er et tungt og meget blødt metal.
Afbalangserings Bly
Afbalangserings bly består af et lille stykke bly med en "jernklips" har oftest siddet på fælge. De nye klodser består af zink og aluminium.
Tin
Er et lyst sølvfarvet metal der med tiden får et mat skær, tin bruges til diverse prydgenstande og til at lodde med
Katalysator
Der er mange forskellige kategorier indenfor katalysatorer og partikelfiltre, derfor vil hver enkelt katalysator blive vurderet af en af vore medarbejdere for at fastslå værdien.
El motor
El motorer uden gear og andet der reducerer andelen af kobber i varen, startermotorer og generatorer fra biler hører også til denne kategori.
Transformer Kerner
Skillemetal
Er skrot der har et højt, men blandet, metalindhold (ud over jern), og hvor genanvendelsen af metallerne er betinget af at skrottet skilles ad. Det betyder at man ikke kan få hvad der svarer til gennemsnitsværdien af de indeholdte metaller da omkostningerne til manuel eller maskinel adskillelsen skal dækkes.