Kabelskrot

Vi køber alle former for kabelskrot.

Kabelskrot genanvendes til nye værdifulde råvarer på miljøgodkendt oparbejdningsanlæg. Derfor har Du sikkerhed for en miljømæssig korrekt behandling af Deres kabelskrot.

Vi er miljøgodkendt til modtagelse af alle former for kabeltyper.

Hos kunden

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af kabelskrot sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

OBS: Til opbevaring og transport af kabler med olie anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væske spild eller mindre tætte kasser.

Miljø

Generelt er håndtering af kabelskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

OBS: Kabler, der indeholder rester af olie og fedt, kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Kabelskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret kabeltyper opnås den bedste økonomi.

Blandet Kabelskrot til sortering eller kabler med stik modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste kabeltype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for kabelskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Oparbejdning af de store mængder færdigvarer sker på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg.
Kobber Kabel
Leder af Kobber og yderkappe af plastik eller gummi.
Aluminiums Kabel
Leder af Aluminium og yderkappe af plastik eller gummi.
Jern / Bly Kabel
Ledere af Kobber og yderkappe af enten jern / bly og plastik
Kabel med stik
Kabler med stik og stik dåser.
Jord Kabel
Leder af kobber eller Aluminium, omgivet af olievædet papir, olie eller fedt. Yderkappe af bly og jern OBS: Fare for forurening
Blandet Kabel til sortering
Alle sorteringer, hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra den dårligste Kabeltyppe