Bly Akkumulator

Vi er godkendt af Returbat som registreret indsamlingsvirksomhed af blyakkumulatorer.

Vi tilbyder indsamling af alle former for blyakkumulatorer til konkurrencedygtige priser.

Bly akkumulatorer indeholder bly og svovlsyre, der kan være meget skadeligt for naturen, hvis de ikke håndteres korrekt.

Vi tilbyder opsætning af syrefast akkumulator-kar, der er godkendt af myndighederne til opbevaring og transport

Indsamlingen sker ved, at vi ombytter akkumulator-karret efter nærmere aftale med kunden

Hos kunden

Vi anbefaler, at opbevaring og transport af blyakkumulator sker i syrefaste Akkumulatorkar.

Blyakkumulatorer skal stå op, og håndteringen skal ske med omhu.

OBS Fare for forurening

Miljø

OBS Fare for forurening ved ukorrekt håndtering

Blyakkumulatorer indeholder svovlsyre og bly, der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker.

Økonomi

Jernpladsen a/s er medlem af ReturBat-ordning og er forpligtet til at afhente og modtage blyakkumulatorer.

Blyakkumulatorer afregnes til markedspriser.

Ved større mængder kan priser aftales.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager alle former for blyakkumulatorer på vores miljøgodkendte modtageanlæg.

Genvinding af blyakkumulatorer sker på oparbejdningsanlæg, godkendt af Miljøstyrelsen.
Start Batteri
Vi tager imod alle typer Blyakkumulatorer med eller uden Syre. OBS: Fare for forurening Indeholder Svovlsyre og Bly der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker
TruckBatteri
Vi modtager alle typer Blyakkumulator med eller uden syre. OBS: Fare for forurening Indeholder Svovlsyre og Bly der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker
Nødstrømsbatteri
Vi modtager alle typer Blyakkumulator med eller uden syre. OBS: Fare for forurening Indeholder Svovlsyre og Bly der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker
Jernkasse Akkumulator
Vi modtager alle typer Blyakkumulator med eller uden syre. OBS: Fare for forurening Indeholder Svovlsyre og Bly der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker