Bygge Affald

Vi modtage alt dit ikke farlige byggeaffald. Betal 1,25 kr. inkl. moms for dit byggeaffald, der ikke er jern- og metalskrot.
Vi modtager Hovedsagelig Bygge affald og materialer der stammer fra nedbrydning af gamle bygninger og fabriksanlæg.

Hos kunden

Vi er miljøgodkendt, og du kan med fordel aflevere alt dit ikke farlige byggeaffald hos os!

I 2012 er alle virksomheder blevet pålagt et gebyr for at benytte de kommunale genbrugsstationer.

Hos os, bliver du betjent enkelt og hurtigt. Vi betaler for dit jern- og metalskrot, mens du kun betaler for den mængde af ikke farligt byggeaffald, du afleverer.

Miljø

Vi indberetter skrot- og affaldsmængderne automatisk til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem jf. lovgivningen. Du kan følge virksomhedens indberettede affaldsmængder på ADS Portal

Økonomi

Brændbart og ikke brændbart byggeaffald koster kr. 1,25 pr kg inkl. moms hos os.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager og sorterer affald på vores miljøgodkendte jernplads
Beton
Træ
Pap og Papir
Glas og Porcelæn