Miljøproblematisk skrot

Vi tilbyder modtagelse af miljøproblematisk skrot til miljøbehandling.

Miljøproblematisk skrot, Kan består af jern og metal, (olietanke, transformere, gearkasser, hydrauliske maskiner), som indeholder urenheder i form af olie, kemikalier, affald, gummi, Blymaling, mv.

Fælles for denne skrottype er, at det ikke direkte kan genanvendes, som det er, men først skal gennemgå en form for miljøbehandling. Et samarbejde med os er Deres sikkerhed for, at al oparbejdning sker miljømæssigt korrekt.

Området inden for genanvendelse af skrot udvikler sig hele tiden og kræver vidt forskellige former for håndtering, når skrottet skal genvindes til nye rene råvarer uden at skade miljøet.

En miljøattest fra os er en dokumentation overfor alle, der tager miljøansvar alvorligt.

Hos kunden

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af Miljøproblematisk skrot sker i egnet indsamlingsmateriel alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold.

Miljø

Håndtering af miljøproblematisk skrot kan være forbundet med en miljømæssig risiko.

OBS Miljøproblematisk skrot indeholder ofte typer af olie- og gas, kemikalier, pulver og gummi, der kan medfører både personskade og forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Miljøproblematisk skrot afregnes efter type og til markedspriser.

Miljøproblematisk skrot i alle størrelser og former modtages til miljøbehandling.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager miljøproblematisk skrot til miljøbehandling på vores miljøgodkendte modtageanlæg.
Tanke
Tanke af jern og metal beklædt med glasfiber, rockwool, beton mv. Indeholder ofte olie og gastyper. OBS: Vær opmærksom på olie og gastyper kan medføre både personskade og forurening ved ukorrekt håndtering.
Transformere
Transformere af jern og metal Indeholder ofte køleolie. OBS: Køleolie kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.
Gearkasser
Gearkasser af jern og metal. Indeholder ofte olie eller smøremiddel. OBS: Vær opmærksom på olie og smøremiddel kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.
Hydrauliske maskiner
Hydrauliske maskiner af jern og metal. Indeholder ofte hydraulikolie. OBS: Hydraulikolie kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.
Trykflasker
Trykflasker af jern eller metal og monteret med en ventilordning, som kan modstå og tåle et højt tryk. Indeholder ofte gas og pulver typer. OBS: Fare for eksplosion. Gas og pulvertyper kan medføre forgiftning, personskade og forurening ved ukorrekt håndtering.
Lysstofrør og sparepærer
Lysstofrør og sparepærer af glas, metal og kviksølv-lyspulver. OBS: Lysstofrør og sparepærer skader kun omgivelserne, når de er ødelagt og kviksølv lyspulver kan medføre både forgiftning og forurening ved ukorrekt håndtering.
Fælge med dæk
Fælge af jern eller metal og monteret med gummi. OBS: Generelt er håndtering af gummi ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko, men skal oparbejdes korrekt.
Jern med blymaling
Det er vigtigt, at man har fokus på bly, når gammel puds eller malingslag skal fjernes. Når de gamle lag med bly kommer frem, kan de udgøre en alvorlig sundhedsrisiko