Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af messing og bronze:

Hos kunden:

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af messingskrot sker i egnet indsamlingsmateriel alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

OBS Til opbevaring og transport af metalspåner anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væskespild eller mindre tætte plastickasser.

Miljø

Generelt er håndtering af messingskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

OBS Metalspåner indeholder ofte køle- eller smøremidler, der kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Messing- og bronzeskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorterede metaltyper opnås den bedste økonomi.

Blandet metalskrot til sortering modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste metaltype.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for Metalskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte metalværker og støberier.

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45