:-) Det er vigtigt at vi passer på hinanden og derfor vigtigt at ordensreglerne overholdes.
:-( Opførelse i strid med reglerne kan medføre bortvisning.

 

Adgang

 1. Alle er velkomne.
 2. Private borgere, håndværkere, erhvervsvirksomheder, transportører, kommuner.

 

Mængde

 1. Der er ingen krav om minimums mængde eller maksimum mængde.
 2. Jern, metal, kabel, Elektronik, batterier og byggeaffald afregnes i kilo (kg)
 3. Ædelmetal afregnes i gram (gr.)

 

Sortering og modtagelse

 1. Af og pålæsning skal foregå kontinuerligt.
 2. Skrot- og affaldstyper skal være skilt ad og sorteret inden ankomst.
 3. Blandet skrot eller affald til sortering bliver klassificeret ud fra den dårligste type i læsset.
 4. Personalets instruktioner om sortering og placering af skrot og affald skal altid følges.
 5. Ved modtagelse af skrot og affald sorteret i de enkelte typefraktioner opnås den bedste økonomi.

 

Parkering

 1. Parkering for person og varebiler er kun tilladt i parkeringsbåse på Parkeringspladsen.
 2. Parkering for lastbiler er tilladt i lastbilparkeringen på betonbelægningen.
 3. Parkering andre steder på pladsen er forbudt.

 

Trafik og sikkerhed på pladsen

 1. Max 10 km/t
 2. Ingen besigtigelser eller klunsning i bunkerne.
 3. Pladsen er forbeholdt af- og pålæsning og det skal foregå kontinuerligt.
 4. Ingen ophold i kranernes arbejdsområde når de er i gang.
 5. Ved aflæsning af bil og trailer, Bliv ved bilen.
 6. Få øjenkontakt med kranføreren og bliv uden for kranens arbejdsområde ved aflæsning.
 7. Gang fra Parkeringsområde til Kontoret er tilladt uden synlighedsvest.
 8. Fodgænger (kunder) der færdes på jern-området/beton-området skal bære synlighedsvest.
 9. Synlighedsveste udlånes i ekspeditionen.

 

Overvågning – Videoovervågning

 1. Som kunde vil du blive set ifm. al færden på pladsen, modtagelse, vejning, aflæsning, køb og salg.