Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af rustfrit stålskrot:

Hos kunden:

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af rustfrit stålskrot sker i egnet indsamlingsmateriel ,alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

OBS Til opbevaring og transport af rustfri stålspåner anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væskespild eller mindre tætte plastic kasser.

Miljø

Generelt er håndtering af Rustfrit Stålskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko.

OBS Rustfri Stålspåner indeholder ofte køle- eller smøremidler, der kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Rustfrit stål afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret Rustfri Stål-typer opnås den bedste økonomi.

Blandet rustfri stål til sortering modtages.

Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste metaltype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for Rustfri Stålskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte metalværker og støberier.

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45