For at understrege vores stadige fokus på miljø valgte vi i år 2000 at blive ISO 14001-godkendt. 

Miljøledelsessystemet ISO 14001 garanterer, at vi systematisk arbejder på at forbedre os og som minimum lever op til gældende lovgivning. 

Vi har et system, der vedligeholder, registrerer og ajourfører alle lovmæssige krav og kutymeregler på de miljømæssige sider af vores aktiviteter, produkter og  serviceydelser. 

Vi er medlem af brancheforeningen Genvindingsindustrien - GI, som løbende holder os ajour med gældende miljølovgivning. 

 Print som PDF 

CERT_14001_Jernpladsen_310523_260624_page-0001.jpg