Alle former for nedskæring og demontering udføres.

Vi er specialister i nedskæring og demontering af fabriksanlæg, varmeanlæg, skorstene, master, elevatorer mm.

Vi har mange års erfaring, samt den nødvendige ekspertise, i at håndtere komplekse opgaver inden for nedskæring og håndtering af skrot, under størst mulig hensynstagen til miljø og arbejdsmiljø.

Vi har det rigtige værktøj til alle slags opgaver, ligesom vi har et godt netværk af samarbejdspartnere til at udføre alle opgaver i alle størrelser.

Et samarbejde med os giver sikkerhed for en miljømæssigt korrekt behandling af din opgave.

En miljøattest fra os er en dokumentation overfor alle, der tager miljøansvar alvorligt.