Vi har alle de officielle godkendelser, der skal til for at dokumentere, at vi både tilgodeser miljøet og myndigheder. 

Vi er miljøgodkendt i forhold til Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, og vi er omfattet af punkt K5, ophugningsanlæg, i bekendtgørelsen nr. 794 af 9.12.1991 om godkendelse af listevirksomheder. 

Erklæringen beskyttes som dokumentation for, at alt det modtagene er behandlet og oparbejdet miljømæssigt korrekt. 

Der udføres jævnlig tilsyn med, at vi overholder Miljøbeskyttelsesloven. I vores tilfælde er det Gladsaxe Kommune, som er tilsynsmyndighed.

Print som PDF 

Affaldsfraktioner_som_må_modtages_på_Jernpladsen_page-0001.jpg

Affaldsfraktioner_som_må_modtages_på_Jernpladsen_page-0002.jpg