Vi afregner altid med højeste dagspriser.

Privatkunder har mulighed for at få udbetalt op til 3.000,- kr. kontant, eller få overført direkte til konto.

Alle erhvervskunder får deres tilgodehavende overført til konto.

Kontakt os og hør nærmere om dagspriser på jern og metal