Vi afregner altid med højeste dagspriser.

Privatkunder har mulighed for at få udbetalt op til 3.000,- kr. kontant, eller få overført direkte til konto.

Der lukkes for udbetaling af kontanter 15 minutter før dagens lukketid.

Alle erhvervskunder får deres tilgodehavende overført til konto.

Kontakt os og hør nærmere om dagspriser på jern og metal