For at sikre miljø og sikkerhed:

Bliver alle skrottyper kontrolleret ved modtagelsen for at sikre at leverandøren får korrekt afregning og at leverancen ikke indholder emner/dele, der er problematiske i forhold til miljø, sikkerhed og renhed, som fx.

  • Asbest
  • Eksplosivt materiale
  • Radioaktivt materiale
  • Væsker eller luftarter som indholder eller kan udsende stoffer der er skadelige for helbredet og/eller miljøet
  • De "følsomme skrottyper" eksempelvis blyakkumulatore med syre og elektronikskrot skal håndteres med forsigtighed.

 

piktogrammer advarsler web

Sortering:

  • Alle skrottyperne må i princippet ikke indholde løst affald, herunder træ, glas, gummi, plastik og tekstiler.
  • Affald frasorteres, og omkostningerne ved sortering, transport og deponering vil blive faktureret til leverendøren.
  • Hvis skrottyperne er blandet, vil varene blive bedømt af modtagerkontrollen, og forventeligt vil det blive klassificeret som den dårligeste sortering.
  • Al oparbejdning sker med henblik på størst mulig materiale genanvendelse jf. lovgivningen.