Vi handler både med private og erhverv

Alle er velkomne hos os til selv at levere, eller få en afhentningsordning.

Vi køber alle former for jern- og metalskrot til konkurrencedygtige priser.

Besøg en af vores afdelinger i Søborg og oplev de kontante fordele ved genvinding, uanset om du har lidt eller meget skrot med. Ønsker du afhentning af skrot? Ring og hør om pris.

Vi lægger vægt på at være en genvindingsvirksomhed for alle dele af samfundet.

Med vores moderne maskinpark, tilbyder vi vores kunder og samarbejdspartnere et højt serviceniveau.

Jernskrot

Vi modtager og afhenter alle former for jernskrot til konkurrencedygtige priser.

Hos kunden

Generelt anbefaler vi ,at opbevaring og transport af jernskrot sker i åbne container.

OBS: Til opbevaring og transport af jernspåner anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væskespild eller mindre tætte plastickasser.

Miljø

Generelt er håndtering af jernskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

OBS: Jernspåner indeholder ofte køle- eller smøremidler, der kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Jernskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret skrottyper opnås den bedste økonomi.

Blandet jernskrot til sortering modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste skrottype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og oparbejder alle former for jernskrot på vores miljøgodkendte jernplads

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte stålværker og støberier.
Letjern
Jern med metal og/eller affaldsstoffer på som plastik, træ, isolering og beton mv. Eks. Komfur, vaskemaskiner, cykler, rør med isolering mv.
Sværjern / Klip jern
Stort rent jernskrot som skal ned deles/klippes til småjern før end at det er muligt at omsmelte det til nyt jern. Eks: master, tanke, Beholdere, radiatorer mv.
Støbe jern
Rene materialer af støbt jern. Eks. Kloakdæksel, Kloakriste, maskingods mv.
Småt jern
Rent jernskrot der er ned delt/klippet, så det kan sendes direkte til omsmeltning. (max 1500 mm x 500 mm x 500 mm) Eks. Klippet jern, fælge, bremseskiver, afskæringer, udstansninger mv.
Jern spåner
Skærespåner og Drejespåner fra forarbejdning af jern. OBS: Spåner indeholder ofte typer af Køle- og smøremidler
Hårde Hvidevarer - Ikke køl/frys
Ovne, Opvaskemaskiner og vaskemaskiner OBS: Ikke køleskabe eller Fryseskabe
Tanke til Miljø behandling
Vi modtager tanke til Miljøbehandling. Og ønskes der certifikat på det, laver vi også det.
Jern med blymaling
Det er vigtigt, at man har fokus på bly, når gammel puds eller malingslag skal fjernes. Når de gamle lag med bly kommer frem, kan de udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.

Metalskrot

Vi modtager alle former for metalskrot til konkurrencedygtige priser.

Metalskrot er ”ikke magnetiske metaller” og består af flere metaltyper.

Hos kunden

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af Metalskrot sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

OBS Til opbevaring og transport af metalspåner anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væskespild eller mindre tætte plastickasser.

Miljø

Generelt er håndtering af metalskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

OBS Metalspåner indeholder ofte køle- eller smøremidler, der kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Metalskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret metaltyper opnås den bedste økonomi.

Blandet Metalskrot til sortering modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste metaltype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for metalskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte metalværker og støberier.
Millberry Kobber
Blank kobber tråd, oftest fra afisolerede kabler. Kabler-led skal være over 0,3 mm.
Nyt Kobber
Nyt kobber er blankt og består ofte af nye stykker kobber, der er anvendt i forbindelse med afkortning af plader, vandrør, tagrender mv.
Kobber Gammelt
Også kaldet Kobber Raffinering er gamle kobberrør, gryder, kobber-inddækninger og tagrender, prydgenstande med mere. Messingfittings skal tages af rør og lignende og sælges som messing.
Kobber spåner
OBS: Fare for Forurening Indeholder ofte Køle- eller Smøremidler.
Trafo Kobber
kobber fra transformere hvor der stadig er stof lærred på.
Luftledning
Skal være fri for overfladebehandling, kabelsko, samlinger og Isolering.
Wicorør
Kobberrør med plastik isolering.
Messing
Gammelt, nyt, blandingsbatterier, fade, service, Gulvskinner, mv.
Messing Kølere
Kølerne skal være rensede for jern. Ofte at der er påsvejset jernender og jernbeslag, disse skal fjernes.
Yellow
Er som messing en legering af kobber og zink, men blandigsforholdet gør at metallet bliver meget lyst gult. Yellow købes kun separat når der er tale om en ensartet vare.
Rødgods
Rødgods består af Tin og kobberindholdet er over 80 %. Rødgods ses ofte i form af gamle skibsskruer og store lejepander.
Messing Spåner
OBS: Fare for Forurening Indeholder ofte Køle- eller Smøremidler
Yellow Spåner
Yellow, blot i form af drejespåner. Spånerne skal være homogene, det vil sige at der ikke må være blandet andre former for spåner i, hverken andre metaller eller plast. OBS: Fare for forurening indeholder ofte Køle- eller Smøremidler
Rødgods Spåner
Rødgods, i form af drejespåner. Spånerne skal være homogene, det vil sige at der ikke må være blandet andre former for spåner i, hverken andre metaller eller plast. OBS: Fare for forurening indeholder ofte Køle- eller Smøremidler
Rustfrit Stål
Er en legering af jern, krom og nikkel, og bruges ofte til rør, gryder. Rustfri stål er tungere og stivere end aluminium.
Rustfrit Stål Spåner
Rustfri stål blot i form af drejespåner. OBS: Fare for forurening indeholder ofte Køle- eller smøremidler
Syrefast Rustfrit Stål
Er en legering af jern, krom, nikkel og molybdæn, og bruges ofte i agressive miljøer. Typisk offshore og industri.
Kromstål
Det forveksles ofte med rustfri stål, men da det til forskel fra rustfri stål er magnetisk er det let at kende. Bruges ofte til bestik.
Aluminium Offset
Offsetplader i aluminium: Fra trykkerier. Skal være fri for papirmellemlæg og andre urenheder.
Aluminium Profil
Skal være nye og blanke, uden maling eller anden belægning. Der må ikke være svejsninger, skruer, bolte, nitter eller forurening af f.eks. alger. Hvis profilerne på nogen måde er forurenede vil de blive vejet ind som gammel aluminium.
Aluminium Nyt
Nye aluplader uden maling eller anden belægning. Der må ikke være skruer, bolte eller nitter i pladerne. Hvis pladerne på nogen måde er forurenede vil de blive vejet ind som gammel aluminium.
Aluminium Gammelt
Er aluminiumplade i forskellige udformninger, skilte, persienner, aluminiums-cykelstel og meget andet. Der må ikke være ret mange urenheder da aluminium er et meget let metal.
Aluminium Støbt
Er alle former for støbt aluminium som topstykker, sideskjolde fra motorer,beholdere af forskellig art, stegepander mv.
Aluminium Spåner
Skal være rene og fri for urenheder som drejespåner fra andre materialer, jord, plast, alustøv mv. OBS: Fare for forurening indeholder ofte køle- og smørremidler
Aluminium Dåser
Det skal være de rene Aluminiums dåser. OBS: nogle dåser er af jern.
Aluminiums Kølere
Består af aluminiums ribber og kobberrør. Bruges i kølesystemer. Ender og afstivninger af jern eller plast skal fjernes.
Zink
Rør og plader - Fri for tagpap, rendejern mm.
Bly
Bly skal være fri for zink, silicone, byggeskum, tjære eller anden forurening, ellers købes det som skillemetal. Bly er et tungt og meget blødt metal.
Afbalangserings Bly
Afbalangserings bly består af et lille stykke bly med en "jernklips" har oftest siddet på fælge. De nye klodser består af zink og aluminium.
Tin
Er et lyst sølvfarvet metal der med tiden får et mat skær, tin bruges til diverse prydgenstande og til at lodde med
Katalysator
Der er mange forskellige kategorier indenfor katalysatorer og partikelfiltre, derfor vil hver enkelt katalysator blive vurderet af en af vore medarbejdere for at fastslå værdien.
El motor
El motorer uden gear og andet der reducerer andelen af kobber i varen, startermotorer og generatorer fra biler hører også til denne kategori.
Transformer Kerner
Skillemetal
Er skrot der har et højt, men blandet, metalindhold (ud over jern), og hvor genanvendelsen af metallerne er betinget af at skrottet skilles ad. Det betyder at man ikke kan få hvad der svarer til gennemsnitsværdien af de indeholdte metaller da omkostningerne til manuel eller maskinel adskillelsen skal dækkes.

Kabelskrot

Vi køber alle former for kabelskrot.

Kabelskrot genanvendes til nye værdifulde råvarer på miljøgodkendt oparbejdningsanlæg. Derfor har Du sikkerhed for en miljømæssig korrekt behandling af Deres kabelskrot.

Vi er miljøgodkendt til modtagelse af alle former for kabeltyper.

Hos kunden

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af kabelskrot sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

OBS: Til opbevaring og transport af kabler med olie anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væske spild eller mindre tætte kasser.

Miljø

Generelt er håndtering af kabelskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

OBS: Kabler, der indeholder rester af olie og fedt, kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Kabelskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret kabeltyper opnås den bedste økonomi.

Blandet Kabelskrot til sortering eller kabler med stik modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste kabeltype i læsset.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for kabelskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Oparbejdning af de store mængder færdigvarer sker på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg.
Kobber Kabel
Leder af Kobber og yderkappe af plastik eller gummi.
Aluminiums Kabel
Leder af Aluminium og yderkappe af plastik eller gummi.
Jern / Bly Kabel
Ledere af Kobber og yderkappe af enten jern / bly og plastik
Kabel med stik
Kabler med stik og stik dåser.
Jord Kabel
Leder af kobber eller Aluminium, omgivet af olievædet papir, olie eller fedt. Yderkappe af bly og jern OBS: Fare for forurening
Blandet Kabel til sortering
Alle sorteringer, hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra den dårligste Kabeltyppe

Elektronikskrot

Vi begyndte allerede i 1980 miljørigtig skrotning af elektriske og elektroniske produkter.
Derfor kan vores kunder altid forvente professionel rådgivning, god service og miljørigtig bortskaffelse.

Hos kunden

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af Elektronikskrot sker i egnet indsamlingsmateriel, alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold samt behov for sorteringer og mængde.

Blandet eller sorteret elektronikskrot modtages i både små eller store mængder.

Miljø

Håndtering af Elektronikskrot skal ske med omtanke, og oparbejdning skal foregå på miljøgodkende oparbejdningsanlæg.

OBS: Forkert håndtering eller oparbejdning af elektronikskrot kan medføre forurening af miljøet.

Økonomi

Elektronikskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret elektroniktyper opnås den bedste økonomi.

Blandet elektronikskrot til sortering modtages.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og forarbejder alle former for elektronikskrot på vores miljøgodkendte jernplads.

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte metalværker og støberier.
Print 1
Højt indhold af ædelmetal. Eks. Print fra mainframe, PC, grafikkort mv.
Print 2
Middel indhold af ædelmetal. Eks. Print fra tele- og navigationsudstyr mv.
Print 3
Lavt indhold af ædelmetal. Eks. Print fra tv, monitorer, hi-fi mv.
Øvrigt
Andet materiale eller produkter med indhold af ædelmetal. Eks: jernstik, plastikstik, kontakter, bagplader, processorer mv.
Harddiske
Strømforsyninger
Diskdrev
Adaptor
Hårde Hvidevarer - Ikke køl/frys
Ovne, Opvaskemaskiner og vaskemaskiner OBS: Ikke køleskabe eller Fryseskabe
Køle- og frysemøbler
Køleskabe og Frysere indeholder freon og derfor tager vi et miljøtillæg på 187,50 kr. inkl. moms. for at tage imod den.
Elektronik skrot
IT- og Teleudstyr, Hospitalsudstyr, Store og små Husholdningsmaskiner, elektrisk og elektronisk værktøj, bærbare og stationære PC´er.

Bly Akkumulator

Vi er godkendt af Returbat som registreret indsamlingsvirksomhed af blyakkumulatorer.

Vi tilbyder indsamling af alle former for blyakkumulatorer til konkurrencedygtige priser.

Bly akkumulatorer indeholder bly og svovlsyre, der kan være meget skadeligt for naturen, hvis de ikke håndteres korrekt.

Vi tilbyder opsætning af syrefast akkumulator-kar, der er godkendt af myndighederne til opbevaring og transport

Indsamlingen sker ved, at vi ombytter akkumulator-karret efter nærmere aftale med kunden

Hos kunden

Vi anbefaler, at opbevaring og transport af blyakkumulator sker i syrefaste Akkumulatorkar.

Blyakkumulatorer skal stå op, og håndteringen skal ske med omhu.

OBS Fare for forurening

Miljø

OBS Fare for forurening ved ukorrekt håndtering

Blyakkumulatorer indeholder svovlsyre og bly, der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker.

Økonomi

Jernpladsen a/s er medlem af ReturBat-ordning og er forpligtet til at afhente og modtage blyakkumulatorer.

Blyakkumulatorer afregnes til markedspriser.

Ved større mængder kan priser aftales.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager alle former for blyakkumulatorer på vores miljøgodkendte modtageanlæg.

Genvinding af blyakkumulatorer sker på oparbejdningsanlæg, godkendt af Miljøstyrelsen.
Start Batteri
Vi tager imod alle typer Blyakkumulatorer med eller uden Syre. OBS: Fare for forurening Indeholder Svovlsyre og Bly der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker
TruckBatteri
Vi modtager alle typer Blyakkumulator med eller uden syre. OBS: Fare for forurening Indeholder Svovlsyre og Bly der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker
Nødstrømsbatteri
Vi modtager alle typer Blyakkumulator med eller uden syre. OBS: Fare for forurening Indeholder Svovlsyre og Bly der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker
Jernkasse Akkumulator
Vi modtager alle typer Blyakkumulator med eller uden syre. OBS: Fare for forurening Indeholder Svovlsyre og Bly der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker

Bygge Affald

Vi modtage alt dit ikke farlige byggeaffald. Betal 1,25 kr. inkl. moms for dit byggeaffald, der ikke er jern- og metalskrot.
Vi modtager Hovedsagelig Bygge affald og materialer der stammer fra nedbrydning af gamle bygninger og fabriksanlæg.

Hos kunden

Vi er miljøgodkendt, og du kan med fordel aflevere alt dit ikke farlige byggeaffald hos os!

I 2012 er alle virksomheder blevet pålagt et gebyr for at benytte de kommunale genbrugsstationer.

Hos os, bliver du betjent enkelt og hurtigt. Vi betaler for dit jern- og metalskrot, mens du kun betaler for den mængde af ikke farligt byggeaffald, du afleverer.

Miljø

Vi indberetter skrot- og affaldsmængderne automatisk til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem jf. lovgivningen. Du kan følge virksomhedens indberettede affaldsmængder på ADS Portal

Økonomi

Brændbart og ikke brændbart byggeaffald koster kr. 1,25 pr kg inkl. moms hos os.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager og sorterer affald på vores miljøgodkendte jernplads
Beton
Træ
Pap og Papir
Glas og Porcelæn

Miljøproblematisk skrot

Vi tilbyder modtagelse af miljøproblematisk skrot til miljøbehandling.

Miljøproblematisk skrot, Kan består af jern og metal, (olietanke, transformere, gearkasser, hydrauliske maskiner), som indeholder urenheder i form af olie, kemikalier, affald, gummi, Blymaling, mv.

Fælles for denne skrottype er, at det ikke direkte kan genanvendes, som det er, men først skal gennemgå en form for miljøbehandling. Et samarbejde med os er Deres sikkerhed for, at al oparbejdning sker miljømæssigt korrekt.

Området inden for genanvendelse af skrot udvikler sig hele tiden og kræver vidt forskellige former for håndtering, når skrottet skal genvindes til nye rene råvarer uden at skade miljøet.

En miljøattest fra os er en dokumentation overfor alle, der tager miljøansvar alvorligt.

Hos kunden

Generelt anbefaler vi, at opbevaring og transport af Miljøproblematisk skrot sker i egnet indsamlingsmateriel alt efter kundens interne logistik- og miljøforhold.

Miljø

Håndtering af miljøproblematisk skrot kan være forbundet med en miljømæssig risiko.

OBS Miljøproblematisk skrot indeholder ofte typer af olie- og gas, kemikalier, pulver og gummi, der kan medfører både personskade og forurening ved ukorrekt håndtering.

Økonomi

Miljøproblematisk skrot afregnes efter type og til markedspriser.

Miljøproblematisk skrot i alle størrelser og former modtages til miljøbehandling.

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager miljøproblematisk skrot til miljøbehandling på vores miljøgodkendte modtageanlæg.
Tanke
Tanke af jern og metal beklædt med glasfiber, rockwool, beton mv. Indeholder ofte olie og gastyper. OBS: Vær opmærksom på olie og gastyper kan medføre både personskade og forurening ved ukorrekt håndtering.
Transformere
Transformere af jern og metal Indeholder ofte køleolie. OBS: Køleolie kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.
Gearkasser
Gearkasser af jern og metal. Indeholder ofte olie eller smøremiddel. OBS: Vær opmærksom på olie og smøremiddel kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.
Hydrauliske maskiner
Hydrauliske maskiner af jern og metal. Indeholder ofte hydraulikolie. OBS: Hydraulikolie kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.
Trykflasker
Trykflasker af jern eller metal og monteret med en ventilordning, som kan modstå og tåle et højt tryk. Indeholder ofte gas og pulver typer. OBS: Fare for eksplosion. Gas og pulvertyper kan medføre forgiftning, personskade og forurening ved ukorrekt håndtering.
Lysstofrør og sparepærer
Lysstofrør og sparepærer af glas, metal og kviksølv-lyspulver. OBS: Lysstofrør og sparepærer skader kun omgivelserne, når de er ødelagt og kviksølv lyspulver kan medføre både forgiftning og forurening ved ukorrekt håndtering.
Fælge med dæk
Fælge af jern eller metal og monteret med gummi. OBS: Generelt er håndtering af gummi ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko, men skal oparbejdes korrekt.
Jern med blymaling
Det er vigtigt, at man har fokus på bly, når gammel puds eller malingslag skal fjernes. Når de gamle lag med bly kommer frem, kan de udgøre en alvorlig sundhedsrisiko